افق نو ۲۵ دسامبر: محاکمه رضا ضراب، تاجر ایرانی تبار شهروند ترکیه در آمریکا و تبعات آن بر روابط واشنگتن و آنکارا

04 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.