افق نو ۲۲ فوریه: ناامنی اقلیم کردستان پیامد روابط تنگاتنگ ایران با (پ ک ک)

04 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.