افق نو ۲۱ ژوئن : بیم و امیدها در کارنامه سه ساله دولت حسن روحانی

01 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

"افق نو" در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.