افق نو ۲۰ سپتامبر: تشریح دیپلماسی ایران در جهان با پنجمین حضور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل

29 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.