افق نو ۲ ژوئن: اهداف پیدا و پنهان تعابیر سرکوبگرانه از مفاهیم سیاسی اجتماعی در جامعه ایران

13 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.