افق نو ۱۸ سپتامبر: دیدار پرزیدنت ترامپ با رهبران جهان برای اصلاح ساختار سازمان ملل

27 شهریور 1396