افق نو ۱۵ نوامبر: روز جهانی رواداری: چرا تعصب بخشی از رفتار اجتماعی دولتهاست؟

25 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

"افق نو" در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.