افق نو ۱۵ اوت: اتحادیه اروپا ؛ شریک تجاری ایران و یا محافظی سیاسی و نظامی در برابر آمریکا

24 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

"افق نو" در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.