افق نو ۱۱ ژانویه: نگاه های سنگین امنیتی به روزنامه نگاران و خبرنگاران در ایران

21 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.