افق نو ۱ فوریه: روزهای تاریخی زنان عربستان و رتبه پایین ایران در رده بندی شکاف جنسیتی

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.