افق ۹ مه: عابدینی و حکمتی: ایرانی آمریکاییان در حبس در ایران

19 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با نغمه پناهی٬ همسر سعید عابدینی، محمدحسین آقاسی و مسعود شفیعی، وکیل سه گردشگر آمریکایی.