افق ۹ اکتبر: ارتداد: از امیراصلانی تا بروجردی و طاهری

17 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. سیما فرتاش، رویا عراقی، آنيتا قناعی، علی نیری، مهدی آقازمانی.