افق ۸ مه: رهبران بهایی در زندان: پنج سال بعد

18 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با مهناز پراکند، ایرج کمال آبادی٬ برادر فریبا کمال آبادی، فرهاد ثابتان و آنجلا نوبهار.