افق ٧ ژوييه: وحدت چپ: ایران، آمریکا، دموکراسی

16 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. پرویز نویدی، بهروز خلیق، و ناصر زرافشان.