افق ۷ ژانویه: زندان در تبعید

17 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با ارول جبج٬ مهرزاد بروجردی٬ و کاکشار اورمار. محمد حسین آقاسی٬ عمار ملکی، مسیح علی نژاد.