افق ۷ نوامبر: مذاکرات هسته ای ایران: پیمان ان پی تی و افکار عمومی

16 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. دکتر فائق جدلی٬ علی واعظ، و سهراب احمری.