افق ۷ اوت: واژه های جدید فارسی: تاریخ، دین، و دنیای امروز

16 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با داریوش آشوری و احمد کریمی حکاک.