افق ۷ اوت: عراق: داعش، کردها، ایزدی ها

16 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با عبدالله مهتدی، نادر انتصار، عیسی خان حاتمی، دخيل شمو.