افق ۷ آوریل: طب مکمل در ایران: فرادرمانی، سایمنتولوژی

18 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با شهناز نیرومنش، دکتر کاظم عطاری، و سیما فرتاش.