افق ۶ ژوئن: سعید جلیلی: کاندیدای رهبر یا احمدی نژاد دوم؟

16 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با حسین علیزاده، بورگان نظامی و محمد سهیمی.