افق ۶ مه: مارکز و رئالیسم جادویی: سیاست، ادبیات و سینما

16 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با منیرو روانیپور٬ رضا علامه زاده٬ محسن عمادی٬ هوشنگ اسدی.