افق ۶ اوت: کنگره ملی کرد

15 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.با نادر انتصاری، همن سیدی، محمدعلی توفیقی و جلیل آزادیخواه.