افق ۵ ژوئن: ولایتی و سیاست جنگ: از وزارت خارجه تا بیت رهبر

15 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با ابوالحسن بنی صدر، علی اکبر امیدمهر و حسن منصور.