افق ۵ ژانویه: جنگ سایبری و آزادى بيان: آمریکا، کره شمالی، ایران

15 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. نیما راشدان، آرش آرامش، الهه شریف پور، جمشید اکرمی.