افق ۴ ژوییه: مصر: انقلاب یا کودتا؟ | اسنودن: قهرمان یا خائن؟

13 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. ا عباس میلانی، مسعود مصلی نژاد، محمود تجلی مهر.