افق ۴ سپتامبر: داعش، روشنفکری دینی، و پروتستانیسم اسلامی

13 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با محسن کدیور و فرزین وحدت.