افق ۴ فوریه: خودمختاری کردستان سوریه

15 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با هیوی ابراهیم، نوری بریمو، عرفان قانعی فرد، سعید ساعدی٬ کاوه آهنگری.