افق ٤ دسامبر: پرسپولیس و استقلال: خصوصی سازی یا خودمونی سازی

13 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. پرویز شیخان، حسین کلانی، حسن روشن، علی عمادی.