افق ۳۱ ژوییه: روسیه: الیگارش ها در برابر افراطی ها

09 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. عباس میلانی، رجب صفروف، آنا رایسکایا.