افق ۳۱ دسامبر: سینمای جهان در سال ۲۰۱۴

10 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با بهنام ناطقی٬ بهنام ناطقی٬ علی اصغر رمضانپور.