افق ۳۱ اکتبر: از هرمزگان تا بلوچستان: اقوام و امنیت

09 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. عبدالستار دوشوکی، محمد حسین بر، عباس ایل زاده، غلامرضا دادنهال.