افق ۳٠ سپتامبر: از نيويورك تا آستراخان

08 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. اوان سيگل، منشه امیر، رضا تقی زاده، رجب صفروف.