افق ۳۰ آوریل: وعده وعیدهای انتخاباتی

10 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با هوشنگ امیراحمدی، مراد ویسی و هادی کحال زاده. «افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با هوشنگ امیراحمدی، مراد ویسی و هادی کحال زاده.