افق ٣ آوریل: جشن هاى باستانى، مناسبت هاى اسلامى

14 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با رسول نفیسی، عبدالعلی بازرگان، تورج دریایی، مصطفی دانشگر.