افق ۲۹ سپتامبر: شصت و نهمين مجمع عمومی: ایران و حقوق بشر

07 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. محبوبه عباسقلی زاده، محمد صادق جوادی حصار، مهدی مهدوی آزاد، اميد معماريان.