افق ۲۹ آوریل: گفتگو با رضا پهلوی: شورای ملی ایران

09 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخستین مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی، سخنگوی شورای ملی ایران. «افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.