افق ۲۹ آوریل: ۵ شنبه سیاه: بند ۳۵۰ اوین

09 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. شیرین عبادی، محمد اولیایی فرد، محمد نوريزاد، مائده سلطانی.