افق ۲۸ مه: وضعیت تحزب و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی ايران

07 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.