افق ۲۸ مه: سیاست خارجی آمریکا و انتخابات مصر

07 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. امیر طاهری، حسین علیزاده، مئیر جاودانفر.