افق ۲۸ اوت: معتادان گمنام

06 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. مصاحبه افق با سه معتاد گمنام که از آغاز استفاده از مواد مخدر تا ترک آن صحبت می کنند.