افق ۲۸ اکتبر: ژنو ۲: سازمان ملل٬ سوریه٬ ایران

06 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. امیر طاهری، حسن هاشميان، و فرهمند علیپور.