افق ۲۷ فوریه: مذهب در سینمای ایران

08 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

"افق" در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. سعید زیدآبادی نژاد٬ حسن یوسفی اشکوری، حجت الاسلام محمد هدایتی.