افق ۲۷ اوت: اپوزیسیون و اتحاد

05 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با فرزانه عظیمی٬ کوروش پارسا٬ امیرحسین گنج بخش و اسماعیل نوری علا.