افق ٢۶ مه: جشنواره کن: جایگاه سینمای ایران

05 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. جمشيد اكرمى، محمد حقيقت، نيلوفر پور ابراهيم، علی معلم.