افق ۲۵ ژوییه: روحانی و روحانیت در ایران

03 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با احمد منتظری، دکتر اکبر کرمی و محمد برقعی.