افق ۲۵ ژوئن: عراق: سوریه ای دیگر؟

04 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. آرش آرامش، کاوه افراسیابی، علی جوانمردی.