افق ۲۵ سپتامبر: شصت و نهمين مجمع عمومی: حسن روحانی

03 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. مارک والاس، الن ایر، نغمه پناهی، هوشنگ اميراحمدى، سعيد قاسمی نژاد.