افق ۲۵ فوریه: بحران اوکراین

06 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

"افق" در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. آنا رایسکایا٬ میروسلاو گونگادزه٬ رجب صفروف، تورج اتابکی.