افق ۲۵ اوت: برگزیده: «یادی از ایرج گرگین» و «همایون خرم»

03 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. برگزیدۀ برنامه های «آزادی: یادی از ایرج گرگین» ۲۰ دی و «همایون خرم: در اوج عشق» ۱۵ فروردین.