افق ۲۴ ژوییه: محمدی گیلانی: دین در برابر فرزند

02 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. عباس امیر انتظام و همسرش، مهرانگیز کار، مجتبی واحدی، ایرج مصداقی.